Dveřní nástěnka

Dveřní nástěnka

Hoši, něco tady s tím musíme vohnout..

::Dveřní nástěnka::
INdoor
OUTdoor
..co se dveřmi neprotáhlo
Diskuze
Strojovna
..klíčová dírka
Odkazy
..do pekla
Honzíkov
..do většího pekla
reklama
..smrdí

Stav pantů:

DN nevyhovuje ničemu a nikomu, natož nějakým standartům..


*
Klika
Prezident šikula?


Před měsícem a dvěma dny vám DN přinesla můj článek (=pamflet =můj neoblíbenější publicistický útvar) „Prezident nešika?“, ve kterém jsem se zabýval několika posledními kroky prezidnta V. Klause, zejména vetováním zákona o reistrovaném partnerství (viz. http://www.dverninastenka.wz.cz/indoor/06.02.26.%2012h55m/).
Jelikož mé plivání síry vzbudilo nevoli mezi několika mými přáteli, dal jsem jednomu z nich možnost, aby i on nechal vyhřeznout své myšlenky na pitevní stůl Dveřní nástěnky. A proto vám teď, pod vtipným nadpisem „Prezidenmt šikula?“, přinášíme píspěvek našeho bratra, BREDYHO LÁTHSPELLA:


PREZIDENT NEŠIKA? OPRAVDU?

Na tomto webu, který pokládám za svatostánek svobodného myšlení a jeho formulace do písemné podoby, jsem zaznamenal v době nedávno uplynulé článek, který byl poněkud v rozporu s mým přesvědčením a názory. To samo o sobě pochopitelně ještě nic neznamená, článků, které bychom mohli vymezit výše uvedenou větou, nacházím pochopitelně mnohem více. Jednalo se o článek váženého jakub.ucka, který s příslušnou dávkou úcty a distingovanosti, již velice kvituji, kritizoval postup prezidenta Václava Klause, který, jak jistě všichni dobře víme, ( a zejména přispivatelé i čtenáři Dveřní nástěnky, kteří projevují v poslední době vzrůstající zájem o otázku homosexuality ) nedávno vetoval zákon o registrovaném partnerství. Tak tedy jsem mlčel a dále si myslel, nebo spíš nemyslel ( vlastně se jednalo o otázku poměrně stranou mého zájmu, ne snad že bych byl oním člověkem s neotřesitelnou sexualitou, což o sobě nemůže říct dle mne nikdo, ať si říká, co chce, ale spíše proto, že jsem se domníval, že máme řadu povolanějších mudrců, kteří by mohli k tomu říci řadu pozoruhodných poznatků ) své. Až když mě pak jakub.uck oslovil s tím, abych k jeho názoru napsal polemiku, souhlasil jsem. Jde tedy vlastně o uměle vyvolaný dialog, v němž s trochou nadsázky náš milý jakub.uck reprezentuje obě strany; já jen jednu jakoby zastupuji.
Ale abychom se nezapletli do příliš složitých souvětí postrádajích nějaký konkrétní význam. Tento článek píšu již v době, kdy bylo veto pana prezidenta již přehlasováno a zákon tedy nabude platnosti, takže se domnívám, že je čas, abychom uklidnili rozbouřené vášně a pokusili se o trochu toho chápavého a lidského vhledu do motivace pana prezidenta, která zajisté nebyla tak jednoduchá, jak by si možná mnozí z nás rádi mysleli.
Především je potřeba podívat se na motivace jiných osob, které vedly rozpravu v této ožehavé věci. Domnívám se, že Dveřní nástěnka je ideální půdou, na níž si mohu dovolit kritizovat pana premiéra Jiřího Paroubka a naleznu pochopení. Také doufám, že mé argumenty nebudou příliš připomínat ty již tisíckrát opírané v médiích. Tak tedy – premiér Paroubek si zákon, který řešil poněkud širší společenskou otázku, zcela nestydatě přivlastnil a takřka z něj udělal jednu z obzvláště dobře nabroušených sečných zbraní svého předvolebního boje. Věděl, domnívám se, že v současné liberalizující se české společnosti nalezne řadu lidí, kteří na jeho obhajobu registrovaného partnerství budou slyšet. Vlna odporu, která se zvedla proti prezidentu Klausovi po jeho vetu, mu dala svým způsobem za pravdu. Ponechme nyní stranou polemiku o tom, co si pan Paroubek o registrovaném partnerství skutečně myslí a podívejme se spíše na politické důsledky.
Když Paroubek zákon svým typickým buldozeřím způsobem provalil Poslaneckou sněmovnou, bylo jasné, že spíše než skutečnou otázkou o společenské funkci registrovaného partnerství ( nezapomínejme, že nemusí nutně jít o vztah dvou osob stejného pohlaví ) se zde jedná o politický boj s přídechem populismu. Na obou stranách barikády jsme náhle mohli vidět lidi, kteří zvedali ruku pro nebo proti zcela proti svému dříve deklarovanému přesvědčení ( Pouze příslušníci KDU-ČSL se drželi pevných stanovisek, ale ponechme stranou úvahu, zda právě tato jejich zásadovitost je sympatickým rysem hodným následování ). Už jen krok s oním „přivlastněním si“, budeme-li to tak nazývat, zákona o reg. partnerství, lze chápat jako krok neetický, řada homosexuálů patrně nestojí o to, aby se za jejich zájmy bil právě Jiří Paroubek. Můžeme to chápat skoro jako ukradení myšlenky, pokud budeme chtít jít do extrémů…
Proto se domnívám, že jestliže se Václav Klaus po dlouhém váhání rozhodl vetovat tento zákon, byla jeho motivace poněkud jiná – snaha nestat se nepřímo nástrojem volebního boje svého úhlavního nepřítele a možná tak trochu i rozvířit diskuzi o zákonu o registrovaném partnerství mezi širšími vrstvami a tím tak trochu i přispět k jejich povzdělání se ( já bohužel dosud nevím o tomto zákoně nic, co bych si nedokázal přečíst v titulcích či případně podtitulcích novinových článků, a tak si jistě zasvěcený čtenář všimne, že poněkud vařím z vody. ) Ono vaření z vody je však pouze jakýmsi pozadím pro obhajobu našeho prezidenta, který se nyní v očích mnohých stal „buzerantobijcem“, jak se krásně říká, a zařadil se do legie homofóbních aktivistů, kteří o registrovaném partnerství nechtějí ani slyšet. Stále však si mnozí jeho kritikové neuvědomují, že zde nejde o podstatu zákona, nýbrž o způsob, jakým s ním bylo nakládáno, tedy o to, že z běžného zákona se stala široce medializovaná otázka, která má moc hýbat preferenčními procentními body v řádech jednotek. A abychom skončili lehkým dloubancem, preference jsou to jediné, co je panu Paroubkovi svaté…

obrázek

And now something completely different:

Dostalo se mi do rukou CD hudební skupiny Hroší farma, nazvané Hlava v mraveništi. Není ničím příliš zajímavé, jde o hudbu na pomezí funky a etnických vlivů, ( což není v žádném případě můj šálek čaje ) která se nijak výrazně nevymyká ničemu, co jsem z tohoto hudebního odvětví měl tu možnost slyšet. Jelikož jsem však jednomu svému kamarádu či spíše známému přislíbil, že budu tuto jeho hudební skupinu co nejšíře medializovat, ( on bude na oplátku medializovat Keřbent ) hodlám tak učinit alespoň touto cestou… Tak tedy, poslouchejte hroší farmu a jeho Hlavu v mraveništi!

napsal Bredy

znění zákona o registrovaném partnerství najdete snad zde:
http://registrovane.partnerstvi.cz/rp-2005/navrh_zakona.phtml
Autor: jakub.uck

Naposledy změněno: 28.03.2006 18:56:14

Vyhledávání na DN:

Anketa:

Stisky kliky:

CZilla - Lokalizace, podpora a propagace projektu Mozilla.org. Get Firefox!
Dveřní nástěnka ®, ver.0.70 beta, © 2006, stránka vygenerována za: 0.44s.
webmaster: H42K